Egel&Co

 

.. .............m.. .....Het leven van een mens
is wat zijn gedachten ervan maken.

- Marcus Aurelius -Beknopte uitleg


Hieronder in vogelvlucht wat wij doen.
Klik voor uitgebreidere informatie op de kopjes Meanderstroom en Met Egel op de beginpagina van onze website.


Gedrag is onze business


Met Egel&Co richten we ons sinds 2009 op gedrag in de breedste zin van het woord. Denk dan aan het vergroten van veerkracht, weerbaarheid, zelfvertrouwen en aanpassingsvermogen, het herkennen en aanpakken van systemische verstrikkingen, het tijdig voelen van grenzen en leren hoe deze tijdig en adequaat aan te geven, voorkomen en aanpakken van burn-out, pestgedrag, angsten, trauma, gedragsstoornissen, relatieproblemen, opvoeding, samenwerken, leidinggeven, lesgeven, teambuilding, verandermanagement, emotie- en agressieregulatie etc. Dit doen we voor particulieren van alle leeftijden en professionals in alle werkvelden, waaronder scholen, gemeenten, bedrijven, topsport, politie, defensie, onderwijs en zorg.

Wij kijken op een holistische manier naar de mens, gedrag en interactie, en belichten daarbij vier invalshoeken.

1. De gedragsrugzak die we hebben meegekregen van onze voorouders.
2. De invloed van primair gedrag en onze oerinstincten op onze keuzes en handelen.
3. Alle interne en externe prikkels die op ons afkomen.
4. De 'Krijger' die we in onszelf wakker kunnen maken om het voorgaande te herkennen en te controleren.


Twee pijlers


Egel&Co rust op twee pijlers: Meanderstroom en Met Egel.
Wij werken op locatie en in de Egeldojo en Egelpraktijk aan de Mosstraat 17 in Rijen.Meanderstroom


Is de tak waarin Maria als therapeut systemisch werk, opvoedopsteller en coach kijkt naar de diverse systemen waar mensen onderdeel van uitmaken. Zo’n systeem is bijvoorbeeld je gezin, familie, werk, sportvereniging en maatschappij. Het kan zijn dat er in zo’n systeem verstrikkingen of patronen zijn ontstaan waar jij last van hebt. Maria gaat samen met jou op zoek naar die onzichtbare patronen in de onderstroom. Door deze patronen zichtbaar te maken, zijn ze beter hanteerbaar. Door op deze manier aan jezelf te werken, door die onderstroom in te duiken en te zien wat is, gaat je stroming veranderen; je kunt helen, de dingen anders bekijken en begrijpen, je gaat anders stromen: Me-Ander-Stroom.


Met Egel


Is de tak waarbinnen Jürgen zich als trainer, coach, adviseur en lesgever bezighoudt met gedrag, houding, interactie, communicatie, samenleven, samenwerken en ontwikkelcycli binnen organisaties. Hij richt zich hiermee op particulieren van alle leeftijden en professionals in alle werkvelden.

Met Egel onderscheidt zich door de psychofysieke aanpak met primair gedrag en Krijgerschap als basis. Je leert letterlijk steviger en veerkrachtiger in je schoenen staan om van daaruit te bewegen, je kracht en rust te ontdekken, emoties te controleren, grenzen te voelen en deze vanuit de zevenelementenleer adequaat aan te geven. Daarnaast speelt het inzetten en lezen van lichaamstaal en het gebruik van de stem een grote rol. Door de psychofysieke insteek ontwikkel je tevens mentale en sociale competenties. Je bouwt aan de fundamenten zelfreflectie, zelfbeheersing en zelfvertrouwen. Vanuit deze fundering werk je aan zelfbewustzijn, weerbaarheid, veerkracht, aanpassingsvermogen, assertiviteit, awareness, empowerment en zelfontplooiing.

Professionals leren Met Egel proactief tactisch handelen en anders kijken naar samenwerken, verbinden, leidinggeven, verandertrajecten, agressie, gevaarsbeheersing en het tijdig herkennen van ongewenst en afwijkend gedrag.Wat ons bezighoudt

Wil je meer lezen over wat ons bezighoudt, kijk dan op onze LinkedIn profielen of luister naar de Egel&Co Podcast, waarin Jürgen in gesprek gaat met onder andere voormalig commandant der Strijdkrachten Tom Middendorp en directeur Greenpeace Nederland Anna Schoemakers.


Social media

Op social media kom je ons regelmatig tegen onder de hashtags #aandeslagmetgedrag, #draagjegedrag, #kanteldesamenleving, #degedragmeneer en #denieuwegedragscode, waarmee we een brede beweging in gang willen zetten richting een meer evenwaardige en duurzame samenleving, waarin mensen verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen gedrag en hun gedragspalet verruimen. Wil je hier meer over lezen, kijk dan op denieuwegedragscode.

Kijk gerust verder rond op onze website en laat het ons weten als je vragen hebt of als je een afspraak wilt maken.


Wat klanten van ons vinden

Kijk bij Google reviews om te lezen wat anderen van ons vinden.Groet en hopelijk tot ziens,
Jürgen en Maria van Gorkum-Melis


www.egelenco.nl
welkom@egelenco.nl

+31 (0)6 28 71 25 79 - Jürgen

+31 (0)6 57 33 29 58 - Maria


Terug naar www.egelenco.nl