De wortels van ons gedrag,
bepalen hoe wij bloeien.


– Egel

Draagjegedrag campagne

Wij zetten ons ervoor in om over de gehele breedte van de samenleving gedrag bij de wortels vast te pakken en uit te laten groeien tot een nieuwe individuele en collectieve moraal en interactie; van jong tot oud, van basisschool tot universiteit, in alle werkvelden, huiskamers, de politiek en alle plaatsen waar mensen samenleven en samenwerken. Het nieuwe verhaal schrijven we samen; mens voor mens, woord voor woord, bladzijde voor bladzijde en hoofdstuk voor hoofdstuk. Schrijf mee, draag het uit en lees het voor aan iedereen die het maar wil horen.

Jürgen en Maria van Gorkum-Melis

Check, volg en deel de hashtag #draagjegedragcampagne op LinkedIn, Facebook en Instagram, maak de vertaalslag naar jouw situatie en ga aan de slag met je gedrag.

De wereld en onze samenleving kraken in hun voegen


Onderhoudsvriendelijk, zo hebben veel mensen het graag. Of het nu gaat over de tuin, relaties, kinderen, kapsel, school en het leven; zo veel mogelijk lol met zo weinig mogelijk moeite, altijd wind mee en het liefst geen tegenslag, want dan zijn de lontjes maar kort.


Tot zover een stukje uit het oude verhaal, doorspekt met gemak-dient-de-mens-sentiment, de rupsje-nooit-genoeg-mentaliteit, de wereld-draait-om-mij-ego's, (politieke) oud-denkers, de drang naar economische groei en succes, controle, jaloezie, achterdocht, intolerantie, discriminatie, polarisatie, agressie, geweld, onderdrukking, macht, politieke spelletjes, geld en gewin. En dit alles het liefst in een luxe xxl mooi-weer-verpakking, met een grote strik eromheen, levenslang garantie, binnen het uur thuisbezorgd en o ja, uiteraard met de mogelijkheid tot gratis retourneren.

Ten gevolge van dit oud-denken verarmt en verhard onze interactie momenteel zienderogen. Vrede, het gezin, opvoeding, zorg, onderwijs, wonen, werk, inkomen, relaties, sociale zekerheid en sociale veiligheid staan steeds meer onder hoogspanning, waardoor agressie, geweld, grensoverschrijdend gedrag en polarisatie hoogtij vieren. We plegen roofbouw op onze planeet, het klimaat ontspoort in recordtempo en de druk die we elkaar opleggen leidt steeds vaker tot psychofysieke en psychosociale problemen, tweespalt, burn-outs, uitval en conflicten.
We bevinden ons in een onmogelijke en onhoudbare spagaat tussen enerzijds het voorkomen en beteugelen van bedreigingen als armoede, pandemieën, oorlogen en het klimaattij, en anderzijds onze niet aflatende hebzucht en het bijbehorende economische vliegwiel, vakkundig in stand gehouden door een machtig 'old boys network', verweven met de politiek, de top van het bedrijfsleven en semi-geprivatiseerde overheidsinstellingen.Draag je gedrag #draagjegedrag

Het nieuwe verhaal is een heel ander verhaal, geschreven vanuit verbinding, vertrouwen, moed, durf, liefde en hoop. Het is een verhaal over het dragen van het eigen gedrag, het nemen van verantwoordelijkheid voor het eigen handelen, in de spiegel kijken, elkaar durven aanspreken, er onvoorwaardelijk voor elkaar zijn, samen delen, voor elkaar opkomen en tevreden zijn met genoeg. Een verhaal waarin we onze verhouding tot alles om ons heen herijken, ons gedrag dienovereenkomstig en in alle bescheidenheid aanpassen en ons richten op solidariteit, evenwaardigheid, verbinding, inclusiviteit, kansengelijkheid, gezondheid, veiligheid, duurzaamheid en het herstel en behoud van de natuur, waarvan wij immers een onlosmakelijk onderdeel uitmaken.D
e sleutel ligt in het verruimen van gedrag

Wij mensen worden geboren met een dna erfenis, groeien op met het voorbeeldgedrag van onze ouders en peergroup en ontwikkelen daarnaast al snel onze eigen overlevingsmechanismen, die we als een verzelfsprekende gedragsjas aantrekken. Een ander woord voor deze jas is ons ego. Vanuit dit gedragsperspectief kijken we de wereld in en maken we onze keuzes, waarbij eigenbelang, macht, geld, angst en het instant bevredigen van onze behoeften vaak een grote rol spelen. Deze gedragsjas is echter slechts een gedeelte van ons totale gedragspotentieel. We hebben de beschikking over een veel groter gedragspalet, we hoeven het alleen maar te ontsluiten door te beginnen bij de wortels van ons gedrag.


Bewustwording en het kantelen van de samenleving

Naarmate steeds meer mensen zich bewust worden van hun eigen gedrag en zich realiseren wat dat met anderen, onze omgeving, onze manier van samenleven, het klimaat, de vrede in de wereld en ons toekomstperspectief doet, kunnen we samen de nieuwe gedragscode vastpakken, die leidt tot een collectieve gedragsverruiming, andere keuzes en een radicale kanteling van onze samenleving.De nieuwe gedragscode #denieuwegedragscode

De nieuwe gedragscode is gefundeerd op de kernwaarden Integriteit, Respect, Moed, Eer, Compassie, Oprechtheid, Loyaliteit, Beleid en Trots. Laat de betekenis van deze waarden eens goed tot je doordringen, praat erover binnen je gezin, stel ze ter discussie in je klas, maak ze tot een vast onderdeel van je teamvergadering, verweef ze met je beleid, opvoeding, manier van lesgeven, leiderschap en politieke keuzes. Durf ze aan te kaarten in je vriendengroep, je maatschap, sportvereniging, gemeenteraad, supportersgroep, regering en fractie en leg ze elke dag als een meetlat naast je eigen handelen.
De wortels, de boom, de bomen en het bos
#morelerevolutie

Het logo symboliseert een boom en het daarmee onlosmakelijk verbonden wortelnetwerk, beiden gevormt en gedragen door alle mensen in alle lagen van onze samenleving. De afbeelding op de achtergrond is van Maria Melis, acryl op doek, 2013.Wuivend
bijeengehouden,
door een koord van verbinding.

Zoveel kleuren,
vaak aanvullend,
soms onverenigbaar.

Mooi als zij mengen,
en er toevalligerwijze
nieuwe tinten ontstaan.

Onvermijdelijk,
dat als het koord breekt,
kleuren wegdrijven in de wind.

– Egel
www.denieuwegedragscode.nl
www.draagjegedrag.nl
www.egelenco.nl

welkom@egelenco.nl
+31 (0)6 28 71 25 79Een initiatief van Egel&Co