vaak is slechts een schaduw over
van wie zij zijn

een glimp van de mens
die huis en haard achterliet

verscheurd door trauma
verdriet, angst en pijn

alvorens te kunnen zijn
dient de mens gezien te worden

een schakeling
waarmee het individu zichtbaar wordt

pas dan ontstaat weer bodem
om een nieuwe fundering te bouwenEgel

 

 
Gevlucht voor natuurgeweld, politieke dreiging of oorlog, storten mensen zich uit wanhoop in vaak gevaarlijke en onzekere avonturen, op zoek naar vrede, veiligheid en vrijheid. Losgeslagen van hun fundering, belanden zij in de Westerse systemen, waar direct de protocollen gaan draaien, etiketten worden geplakt en het reguleren begint.

Door de vaak verschrikkelijke gebeurtenissen die deze mensen hebben meegemaakt, is hun natuurlijke vlucht-, vecht-, bevries-, verbind- of wegstuur-mechanisme actief geworden. Deze extreme overlevingsstand staat haaks op hoe de gemiddelde Westerling in zijn vel zit en past verre van naadloos bij hoe wij met elkaar omgaan. Alvorens in een nieuwe omgeving te kunnen landen, integreren en functioneren, dient er eerst adequate ondersteuning te zijn voor deze mensen, in hoe dit oermechanisme in henzelf te herkennen en te beheersen. Vluchtelink doet dit, door hen onder andere de Trauma Tapping Technique aan te leren en de individuele 'Krijger' wakker te maken. Tijdens dit proces monitoren wij tevens de extreme 'vechters' die een gevaar voor hun eigen veiligheid, hun omgeving en de samenleving zouden kunnen vormen.

Door globale spanningen, een toename van regionale en locale escalaties, geweld en maatschappelijke ontwrichting in de risicogebieden en drastische klimaatveranderingen, zal deze migratie in de toekomst waarschijnlijk alsmaar grotere vormen aannemen.ZIE DE MENS


Zie de mens achter het begrip vluchteling, asielzoeker en statushouder.

Door op een universele, basale en non-verbale laag verbinding te maken, oog te hebben voor wie zij zijn en vervolgens handvatten aan te reiken in hoe om te gaan met alles wat zij hebben meegemaakt, werken wij aan het herstellen van hun broodnodige fundering en resilience. Pas daarna kunnen zij ons inziens gaan integreren, ontwikkelen en een menswaardig en volwaardig deel gaan uitmaken van een nieuwe samenleving. Wij doen dit door in klein groepsverband of individueel met deze mensen te werken.HERKEN DE MENS

Tegelijkertijd behoort het triggeren, herkennen en interpreteren van afwijkend gedrag vanuit HedgeHog tot onze expertise en ervaring en zetten we deze filter in om de mensen met verkeerde intenties tijdig te signaleren.BAGAGE VOOR HULPVERLENERS

Door middel van compacte en praktijkgerichte training, geven we hulpverleners die met deze doelgroepen werken, handvatten in het psychofysiek verbinding maken, het tijdig herkennen van afwijkend gedrag en eigen grenzen en deze vervolgens gecontroleerd aan kunnen geven.MAATWERK


Elk mens is uniek en elke situatie en organisatie is weer anders.
Wij leveren dan ook maatwerk en stemmen onze aanpak af op wat nodig is.

Waar gewenst maken wij verbinding met bestaande organisaties om krachten te bundelen.
Wars van poeha en commercieel gedreven initiatieven, zijn we hierin kritisch en zorgvuldig.WIE KUNNEN ONS INZETTEN

Gemeenten en andere organisaties die met deze doelgroepen te maken hebben, kunnen ons inzetten om deze essentiële basislaag vorm te geven. Neem contact met ons op voor meer informatie en een verkennend gesprek.VLUCHTELINK;
de schakel tussen de mens en het systeem


VLUCHTELINK is een initiatief van de Egel Groep

vluchtelink@egelgroep.nl

Molensteeg 36, 5104 EM Dongen

0628712579
0657332958
 VLUCHTELINK © 2018